Top100 Last games Clans Profile Book Download Chat

Kaduwling 1567 vs Cần Một Cái Tên 1751

10Rating NameTeam  Result
1602 Kaduwling0 753131321033221736539526614198640  
1653 Cần Một Cái Tên1 247131531135115810102627469151927  

0 0